Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Σχολικό έτος 2013-2014 Η πορεία του προγράμματος Comenius

Η πορεία του προγράμματος Comenius


"Eco ?Tourism: agreenpathto the future"


Το σχολείο μας υλοποιεί Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη Comenius με τίτλο: "Eco ?Tourism: agreenpathtofuture" με έγκριση και επιχορήγηση από το ΙΚΥ (αριθμός σύμβασης 2013-1-ES1-COM06-71633 3).

logo gallery 1

Η διάρκεια υλοποίησής της είναι δύο έτη, με έναρξη από  1/8/2013. Σε αυτήν συμμετέχουν σχολεία από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Ισλανδία, Βέλγιο, Πολωνία και Ουγγαρία).

? Σταθμοί στη διαδρομή υλοποίησης του προγράμματος Comenius ?Eco ?Tourism: a green path to future?

? Οκτώβριος 2012: Η προπαρασκευαστική συναντηση στην Πολωνία

? Σεπτέμβριος 2013: Η συνάντηση στην Ισλανδία          

? Μάρτιος 2014: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Orkeny, Ουγγαρία

? Σεπτέμβριος 2014: Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Bitcza, Πολωνία

? Οκτώβριος 2014: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βέλγιο

 

green path

 

 

 

 

Η πρόταση για το logo του προγράμματος από τους μαθητές μας